„Aktywnie w Senior Osadzie” – projekt z zakresu ochrony i promocji zdrowia skierowany do osób 60+. Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU, Powiatu Brzeskiego oraz ze środków własnych Vesny. W ramach niniejszego zadania uczestnicy wzięli udział w trekkingach mentalnych na szlakach turystycznych Małopolski, uczestniczyli w hortiterapii prowadzonej w ogrodzie społecznym na terenie Krainy Vesny, a także otrzymali wsparcie fizjoterapeutyczne.