Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu (MCW)

Stowarzyszenie Vesna nieprzerwanie od 2013 roku wdraża wśród mieszkańców Powiatu Brzeskiego ideę wolontariatu na rzecz lokalnej społeczności, środowiska i kultury. Koncentrując się na tym właśnie rodzaju działalności, w 2019 roku uruchomiło Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu w Brzesku, w którym aktywnie działa międzypokoleniowa grupa wolontariuszy, prowadzących działania na rzecz rozwoju Eco Osady i ogrodu społecznego, gdzie odbywa się edukacja ekologiczna. Projekty edukacji ekologicznej zrealizowane dotąd  przez Vesnę to m.in.: „Ekoartystów – Dobre rady na odpady”, „Edukacja ekologiczna przedszkolaków”, „Projekt Eco Design”, „Edukacja ekologiczna na turystycznych szlakach” oraz „Eco Osada”. Partnerami projektów byli m.in.: WFOŚiGW, Województwo Małopolskie, Fundacja PZU, Fundusz Naturalnej Energii i Gaz-System S.A., PFDiM, Gmina Gnojnik i Powiat Brzeski. W ramach kilkuletniej już działalności MCW przeprowadzono liczne akcje charytatywne, pomocowe i wspierające, skierowane do potrzebujących seniorów, osób poszkodowanych przez los, a także osób uchodźczych z terenu ogarniętej wojną Ukrainy.  Wymienić tu należy m.in.:  „Świąteczną paczkę dla seniora”, czyli działanie, w ramach którego przygotowano i rozwieziono paczki świąteczne dla ponad 100 seniorów z terenu Powiatu Brzeskiego; „Kiermasz Świąteczny”, którego organizacja ma na celu pozyskiwanie środków na doposażenie strefy seniora działającej przy MCW w Brzesku oraz dofinansowanie paczek świątecznych;  „Akcje sprzątania szlaków”, czyli trekkingi wolontariackie szlakami turystycznymi Małopolski, połączone z edukacją ekologiczną i sprzątaniem śmieci. W trekkingach tych do tej pory wzięło udział  około 300 osób.  Zorganizowana też została  zbiórka pieniędzy na zakup niezbędnego wyposażenia ochronnego i środków medycznych dla Ukraińców walczących w obronie swojej ojczyzny.

 Równolegle z bieżącą działalnością wolontariacką prowadzimy działania edukacyjno – szkoleniowe, a wszystko z myślą o samodoskonaleniu i podnoszeniu kompetencji naszych wolontariuszy, pozyskiwaniu do współpracy nowych osób oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Warsztaty wprowadzające do wolontariatu gwarantują przygotowanie merytoryczne i mentalne do działania międzypokoleniowych grup wolontariuszy. Nasze szkolenia i warsztaty prowadzi od lat zaprzyjaźniony z Vesną trener, posiadający praktykę w realizacji działań wolontariackich, doświadczony w prowadzeniu zajęć aktywizacyjnych dla seniorów, dzieci i młodzieży, specjalista kształtowania postaw obywatelskich i rozwijania wolontariatu. Działania MCW w dużej mierze opieramy na własnym doświadczeniu, zdobytym podczas realizacji projektów społecznych i ekologicznych. Jesteśmy otwarci na głosy społeczne, lokalne potrzeby, współpracę międzyinstytucjonalną oraz chętnie włączamy się w inicjatywy lokalne. MCW będzie kontynuować cykliczne akcje wolontariackie na rzecz lokalnej społeczności, środowiska i kultury, a także podejmie nowe inicjatywy na miarę lokalnych potrzeb.

 

Najważniejsze akcje MCW:

  • „Świąteczna paczka dla seniora”
  • „Podziel się …..”
  • „Kiermasz Świąteczny”
  • „Sprzątanie szlaków turystycznych”
  • Zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy Ukrainie