Realizujemy projekty finansowane z Państwowych Funduszy Celowych realizowanych przez: Narodowy Instytut Wolności, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Cyfryzacji.

Eko Osada - miejsce aktywności obywatelskiej

projekt z zakresu promocji i organizacji wolontariatu dla międzypokoleniowej grupy mieszkańców Powiatu  Brzeskiego- seniorzy, młodzież i dzieci. To dwuletnia inicjatywa współfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego…

Cyfrowa Senior Osada

Zrealizowaliśmy zadanie pt. “Cyfrowa Senior Osada” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  w ramach którego doposażono Senior Osadę w Gnojniku i Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu w Brzesku w 5 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem. Zadanie publiczne z zakresu doposażenia stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pod nazwą „Cyfrowe Kluby Seniora”.

Utworzenie Uniwersytetu Ludowego w Krainie Vesny

Zadanie zakłada utworzenie Uniwersytetu Ludowego w oparciu o grundtvigiańską metodę dydaktyczną, czerpiącą z bogactwa kulturowego mieszkańców Pogórza Wiśnickiego. W ramach zadania doposażona zostanie siedziba, zatrudniona kadra i wdrożony program edukacyjny, w tym:

  • kursy roczne: “Naturoterapii” i “Ambasador Pogórza Karpackiego”,
  • warsztaty: “Wolontariat dla środowiska” i “Kompetencji cyfrowych”;
  • szkolenie “Zdrowy styl życia”;
  • mentoring dla kadry.                                                                                                                                                                                                                  Ponadto zorganizowane zostaną dwie wizyty studyjne oraz  cztery jarmarki, w tym dwa Świętojańskie i dwa Bożonarodzeniowe.                                          Zadnie otwiera nowy etap rozwoju organizacji w 10. roku działalności w nowej osadzie aktywności obywatelskiej- Krainie Vesny, której otwarcie będzie inauguracją UL. Zadanie będzie realizowane w latach od 2023-2025 w Krainie Vesny w Gnojniku. Zadanie jest finansowane przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030. 

Senior w Krainie Vesny

Zadanie zakłada ośmiomiesięczną aktywność społeczną 130. seniorów 60+ zaplanowaną w pięciu działaniach projektowych włączających społecznie  przez kulturę, sztukę i turystykę szlakami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. W zadaniu zaplanowano otwarcie Krainy Vesny z pierwszą w Polsce Senior Osadą oraz jednorazowy udział ok 700. seniorów w wydarzeniach przygotowanych na Ogólnopolski Dzień Seniora. Zadanie jest finansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2023.