Wyprawa na Sokolicę - 10 czerwiec 2023

Zapraszamy na wycieczkę organizowaną przez Krainę Vesny w dniu 10 czerwca 2023. Wyjazd z Brzeska (parking przy RCKB) godzina 8:00

Koszt: 80zł
(transport, przewodnik, ubezpieczenie)

Wpłaty BNP PARIBAS 17 2030 0045 1110 0000 0279 9510
lub w biurze Vesny, Plac K. Wielkiego 3/24.

Rezerwacje +48 604 240 442