Od 2013 roku, czyli od chwili powstania, Vesna aktywnie działa na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych powiatu brzeskiego poprzez przygotowywanie dla nich propozycji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

W tym celu organizujemy różnego rodzaju wyprawy, wycieczki górskie i krajoznawcze oraz eco campy, a także promujemy lokalne atrakcje turystyczne, walory krajobrazowe i dziedzictwo kultury naszego regionu. Turystyka i profilaktyka zdrowia poprzez aktywności fizyczne to główny obszar naszej działalności. Od początku istnienia stowarzyszenie zorganizowało ponad 200 tego rodzaju wydarzeń, w których wzięło udział aż 4000 osób.

Vesna odnotowuje liczne sukcesy także w obszarze realizacji wielu projektów edukacyjnych, kulturalnych, integracyjnych, reintegracyjnych i międzypokoleniowych, w tym również w zakresie wolontariatu. Od 2018 roku grupą docelową stowarzyszenia są seniorzy.

Vesna stawia na integrację międzypokoleniową i ma już w tym względzie zarówno spore doświadczenie, jak i znaczące sukcesy. Nasze kolejne inicjatywy powstają w oparciu o wspólne planowanie. Każdego roku organizacja włącza do swoich projektów nowych seniorów, proponując im ciekawe formy spędzania czasu, edukacji i integrowania się z innymi seniorami, a także z osobami z innych grup wiekowych. We współpracy z naukowcami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie rozpoczęliśmy regularne zajęcia z hortiterapii (terapii przez ogrody), które cieszą się dużym zainteresowaniem i które w opinii ich uczestników miały zdecydowanie pozytywny wpływ na zdrowie seniorów w czasie spowodowanej pandemią izolacji.

Kraina Vesny

Doświadczenia z realizacji projektów dla seniorów dały organizacji nowe możliwości, ale przede wszystkim wpłynęły na zrodzenie się w 2020 roku pomysłu zbudowania pierwszej w Polsce Senior Osady, czyli takiej strefy aktywności obywatelskiej, która - wpisując się w program aktywizacji społecznej seniorów - będzie miejscem edukacji regionalnej i ekologicznej oraz ośrodkiem integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Zrealizowane dotychczas z angażowaniem wolontariuszy inicjatywy pokazały bowiem potrzebę utworzenia takiego właśnie miejsca, które na drodze nieprzerwanie trwającego, stałego procesu będzie służyło rozwojowi wolontariatu międzypokoleniowego oraz będzie dawało szansę zatrudnienia osobom narażonym na wykluczenie. Na dzierżawionym przez nas w Gnojniku (Małopolska) gruncie powstały w związku z tym dwa drewniane pasywne budynki na warsztaty, dwie altany z kompletnym wyposażeniem, ogród społeczny, ścieżki komunikacyjne oraz pełna infrastruktura drogowa. Miejsce budowy osady nazwano Krainą Vesny i tworzy się w tu się nowa historia miejsca z funkcją osady turystycznej i terapeutycznej. To, jak dotąd, największy sukces stowarzyszenia - dzięki temu przedsięwzięciu działaliśmy nieprzerwanie i efektywnie w bardzo trudnym czasie pandemii, ratując tym samym wiele osób przed negatywnymi skutkami izolacji; młodsi wolontariusze aktywnie zajmowali się seniorami, a aktywni wolontariusze - seniorzy wspierali wtedy i obecnie nadal czynnie wspierają powstanie wspomnianej osady, która jest miejscem ich aktywizacji i włączania społecznego.

Na spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie VESNA świetnie się bawimy, cieszymy się, że jest taka przestrzeń dla osób w starszym wieku.

Maria i Jan
Emeryci z Bochni

Niezapomniane przeżycie - spotkanie w Pałacu Goetzów. Prosimy o więcej takich wydarzeń

Bernadeta
Okocim