LUNA - Ludowy Uniwersytet Nauroterapii Aktywnej

Ludowy Uniwersytet Naturoterapii Aktywnej został powołany przez Vesnę w 2021 roku i jest w fazie organizacji. Obecnie przygotowywane  są programy szkoleń, kursów i warsztatów związanych z terapiami z natury. Luna jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych. Siedziba Uniwersytetu mieścić się będzie w Krainie Vesny, gdzie przygotowywane są strefy do naturoterapii.