Gmina Gnojnik
Powiat Brzeski
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Stowarzyszenie Sportownia
Fundusz Naturalnej Energii
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System
Fundacja PZU
Narodowy Instytut Wolności
PROO
Nowe FIO
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Aktywni+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Narodowe Centrum Kultury
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego