Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Narodowy Instytut Wolności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Starosta Brzeski

Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Gmina Gnojnik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku

Fundusz Naturalnej Energii

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Stowarzyszenie "Seniorzy Alwerni"

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku- GLOBUS