Zarząd

 

Bożena Malaga-Wrona- prezes zarządu

Bartłomiej Klimas – skarbnik

Angelika Wrona – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Anita Linca

Helena Pytel

Iwona Gazda-Cebula